Llibre blanc d'accessibilitat per al desenvolupament de videojocs

Llibre blanc d'accessibilitat per al desenvolupament de videojocs

Autor/es: Aguado Delgado, Juan ; Monedero Alvaro, Arturo; García Cortés, Enrique; Fdez Simon, Miriam

Descripción:

El Llibre blanc d'accessibilitat per a desenvolupadors de videojocs recull una sèrie de mesures d'accessibilitat distribuïdes en cinc categories, en funció del seu grau de dificultat d'implementació: 28 mesures catalogades amb una estrella; 18 mesures de dues estrelles; 7 mesures de tres estrelles; cinc mesures de quatre estrelles i, finalment, tres mesures de cinc estrelles. Un total de 61 mesures que van des de l'ús de tipografia alternativa de lectura fàcil, la informació amb codis de color, el lector de pantalla, els sistemes de punteria assistida, entre altres. Aquest llibre té com a objectiu ajudar als desenvolupadors del món del videojoc a aconseguir la igualtat d'oportunitat i el disseny universal en els seus productes, perquè tots puguin gaudir de l'oci que aquesta indústria proposa. Per a la redacció del llibre s'han tingut en compte perfils de jugadors, que fan referència a com s'utilitza la tecnologia. D'aquesta manera es compta amb perfils que fan referència a la visió limitada, percepció del color, audició, manipulació o força limitada, i capacitat cognitiva.

Editorial: Fundación ONCE/Vía Libre

Materia: Discapacidad

Año de publicación: 2024

Descriptor: Videojuegos accesibles

Fecha de catalogación: 2024

Formato: Guías

Soporte: Biblioteca Online

Referencia: 094/2024

Colección: Colección Accesibilidad

Idioma: Catalán

Enlaces de interés

Logotipo Grupo Social ONCE